Kundebesøk hos Orkla Foods Norge TORO Arna

Øyvind Reigstad fra Det Bergenske Kaffeselskap har vert i kundebesøk på Orkla Foods Norge avdeling TORO i Arna. De har vert kunde hos oss i over 10 år. Toro fabrikken er en av de som er med på gruten prosjektet. Vi henter inn ca. 5 tonn kaffegrut årlig på TORO fabrikken i Arna. Denne gruten skal bli til ny næring i stedet for avfall. Vi lar oss samtidig inspirere av hvordan de jobber med bærekraft  i fabrikken.

Vi spør hvorfor Orkla valgte å bli med oss på denne reisen med gruten? Per Christian Hage fra Orkla Foods Norge ved TORO i Arna svarer at det er fordi dette spennende prosjektet som dere har begynt med passer som fot i hose med vår bærekraftstrategi. Dette med å gjenvinne og ha fokus på bærekraft, for det er viktig for Orkla.

Vi ser at Orkla er opptatt av bærekraft, tar det ansvaret og viser det med handling. Kan du fortelle litt om hvordan dere jobber med miljø og bærekraft i fabrikken?

Avfallsreduksjon
Per Christian forteller at alt det som de har som av restavfall: slam, filterkaker går enten til jordforbedring eller til dyrefor. – Vi kaster ikke mat. Vi har en del produkter som vi også selger gjennom eller Too Good To Go eller andre sånne. Så i istedenfor å kaste det, selger vi det billigere eller vi gir det bort for å unngå kast.

Energi
– Vi har jobbet med bærekraft og miljø i veldig mange år. Blant annet innenfor energikilder jobber mye med å skifte ut gammel ventilasjon for varmegjenvinning og varmegjenvinningsanlegg. Vi isolerer bygget. Vi gjør ganske mange tiltak i denne fabrikken for å bli bedre.

Transport
Hvordan jobber dere med bærekraft på transportsiden?
– Blant annet har vi optimalisert antall poser i kartonger, slik at vi slipper å kjøre så mange trailere ut av fabrikken. Vi bruker mye mindre papp. Det har vi også jobbet med i mange år. Her snakker vi om mange hundre vogntog i året faktisk som vi har forbedret oss på. Dette er noe vi jobber med kontinuerlig.

Dette er det skiltet som møter deg i lobbyen ved inngangspartiet. Bærekraft står på praktisk talt på plakaten.
Det runde merket øverst til høyre hvor det står "Lavt Klimaavtrykk", er deres eget klimamerke.

Eget Klimamerke -Klodemerket
Øyvind finner frem en pose ned TORO tomatsuppe. – Jeg har jo sett denne posen her. Her står det lavt klimaavtrykk, hva betyr det?
– Jo det betyr det at Orkla har jo målsatt seg med å komme seg mot FN sine klimamål. En av klimamålene er jo det at en porsjon mat skal ha en CO2-ekvivalent på 0,8. Ikke 1,6 som den er i dag. Der har vi utviklet vårt eget klima avtrykk merke, der vi merker alle produktene våre som har 0,8 CO2-ekvivalenter eller lavere på pakkene som en ferdig porsjon mat. Dette merket har vi kalt for klodemerke.

Tang som næring og smaksforsterker i mat.
Øyvind spør; – Jeg har hørt om et kjempespennende prosjekt som dere også har startet med nå nylig. Det var noe med tang?
– Ja det stemmer det. Orkla har dannet et nytt selskap som heter Orkla Ocean. Som har gått i kompaniskap med en som dyrker tang ute på Sotra lokalt her ute. De dyrker tangen, vi tar den inn i fabrikken her. Vi tørker den og maler den til pulver. Så bruker vi den i produktene våre, ikke bare i denne fabrikken her, men også i andre Orkla produserende fabrikker.
Øyvind er tydelig inspirert over at Orkla dyrker tang fra havet til å ha i matproduksjonen. Ikke bare er det bærekraftig, men er sannsynligvis en ny og økende vekstindustri.

Edvard fra Det Bergenske Kaffeselskap er på fabrikken for å ha service på kaffemaskinene, levere kaffe og tomme grutbøtter. Deretter tar han med seg fulle bøtter med grut i bilen på returen.