Ny grutkunde: K. Lerøy Metallindustri AS

Start video

Det Bergenske Kaffeselskap er stolte over å kunne meddele at vi har fått en ny grutkunde: K. Lerøy Metallindustri AS. Vår egen Øyvind Reigstad besøker Osterøy-bedriften i fabrikken på Lonevåg. Her møter vi John Erik Jørgensen som forteller oss historien om hvordan det hele startet. Få vet at bedriften som nå er en av landets viktigste produsent av finmekanisk produkter, engang startet i en kjeller på Osterøy. I tillegg får vi svar på hvorfor de ble grutkunde og hva som er deres viktigste bærekraftstiltak som metallindustribedrift.

Øyvind Reigstad fra Det Bergenske Kaffeselskap ankommer fabrikken i Lonevåg. Her blir vi tatt godt imot av John Erik Jørgensen som jobber innen salg. Vi spør; – Kan du fortelle litt om historien, hvordan bedriften ble til?
Det kan jeg, svarer John Erik Jørgensen. – K. Lerøy Metallindustri startet som mange andre Osterøy-bedrifter, i en kjeller, tilbake i 1957. Da var det Konrad Lerøy som begynte å lage hengsler og beslag til den lokale møbelindustrien. I løpet av de 66 årene vi har eksistert så har vi etter hvert blitt en av landets fremste leverandører av finmekaniske komponenter. Det viktigste vi leverer er jo kompetansen vår. Gjennom de 66 årene vi har eksistert, så har vi opparbeidet oss mye ekspertise innenfor finmekanisk produksjon. Sammen med vår samarbeids tilnærming og stadig investeringer i teknologi og kompetanse, så er vi nå i stand til å spare kundene våre for penger, tid og i tillegg til at vi tar vare på deres rykte og renommé i sine respektive marked.

K. Lerøy Metallindustri har vert kaffekunde hos oss i noen år. Hvorfor valgte dere å bli kaffekunde hos oss? 
Jørgensen smiler og svarer; – For det første er jo kaffen veldig god. Vi er veldig opptatt av å handle lokalt og når dere er en lokal aktør, så blir det naturlig å benytte oss av dere.

Dere er jo faktisk en av de første som hev seg på vårt bærekrafts arbeid, som kanskje er det gøyeste jeg har jobbet med; det er gruten. Hva var det som gjorde at den avgjørelsen kom?
– Jeg tror det var den var det den enkleste avgjørelsen vi tok i fjor i alle fall.  – Når vi ble obs på dette gruten prosjektet deres, så er det rett og slett en nobrainer vil jeg si. Kaffegrut er åpenbart et avfallsprodukt som kan brukes til noe fornuftig. Det sparer oss for en del kilo avfall i året, i tillegg til at kaffen, gruten blir brukt til noe fornuftig.

Kan du fortelle litt om det bærekrafts arbeidet dere gjør her på K. Lerøy Metallindustri?
– De aller viktigste tiltakene vi gjør som metallindustribedrift er helt klart å ta vare på og resirkulere overskuddsmateriell som metall og spon. Vi kildesorterer og resirkulerer alt avfallet vårt der det er mulig. Det blir en del kilo metall i året som vi sender inn til gjenvinning. Det å ha en god returordning på dette, er nok det viktigste tiltaket vi gjør. Vi har byttet ut en del konvensjonelle lyskilder med led lys. Nå er vi i ferd med å installere et nytt ventilasjonsanlegg i bygget, som er mye mer energieffektivt enn det vi har i dag.

Papirløs ordreproduksjon
– Det som kanskje skiller oss mest i fra våre konkurrenter, er at vi har innført en digital ordreproduksjon. Dette betyr at vi har en papirløs ordreproduksjon. Det er noe vi merker mye på antall utskrifter i året, at det går betydelig mindre papir nå enn det vi gjorde tidligere.

Logistikk – transport
– Logistikkavdelingen vår har vert veldig flinke. Det er mye å hente på logistikkbiten. Vi benytter nå en lokal transportør som nylig har gått til innkjøp av en elektrisk lastebil. De står for befraktning i lokalområdet vårt. I tillegg har vi tatt i bruk gjenbrukbar emballasje.

Økende krav til bærekraft
– Det kommer jo stadig nye lover og regler, og vi merker at både myndigheter og kundene vår setter større krav til oss nå i forbindelse med bærekraft. Det er et kontinuerlig arbeid og vi er ambisiøse og vil være flinke på bærekrafts arbeidet vårt. Det er noe vi vil ha fokus på fremover.

 

Grutenprosjektet: Det Bergenske Kaffeselskap tilbyr grutinnhenting fra storkunder. Dette reduserer restavfallet for disse bedriftene. I stedet for å bli avfall, blir gruten gjenvunnet til nye produkter som jordforbedring og østerssopp.
K. Lerøy Metallindustri AS er blant de første som er med på grutenprosjektet vårt.