Vi er blitt Klimapartner under Klimapartnere Vestland.

Det er en glede å fortelle at Det Bergenske Kaffeselskap nå er blitt klimapartner under Klimapartnere Vestland. Denne uken hadde vi et hyggelig besøk av Renate Nedregård og Arild Sondre Sekse fra Klimapartnere. Deres engasjement og kunnskap inspirerer oss. Vi gleder oss til å bli en del av et felleskap som jobber for det sammen: nemlig målrettet i forhold til utslippskutt og grønn forretningsutvikling. 

Hva betyr det å bli klimapartner for oss?
Det handler om å dele kunnskap og «spille ball» med noen. Det handler om å forplikte seg i felleskap, om å sette klima, klimaregnskap, sirkulærøkonomi og FNs bærekraftsmål på timeplanen. I dette partnerskapet leverer alle klimapartnere klimaregnskap. Om en vet at en kan kutte en stor del av utslippene ved å se nærmere på innkjøp, da er det lettere å gjøre noe med det. Det handler om å vite hvor skoen trykker. Det er lettere å handle, om en har fokus og kunnskap forankret i hele organisasjonen.

"Jeg tror mange kjenner på at det er frustrerende å ville skape en bedre jord, men ikke forstå hvordan eller hva din rolle er? Det er derfor partnerskapet er viktig. Hvem vet, kanskje det blir et krav om klimaregnskap for alle bedrifter i fremtiden?" Øyvind Reigstad
Klimapartnere sin logo.