En miljøvennlig kaffeavtale

Kaffe fra vår leverandør Arvid Nordquist er 100% klimakompensert. I tillegg er kaffebønnene bærekraftig sertifisert. Våre kaffemaskiner er produsert av Bravilor Bonamat og Aequator, som begge er sertifisert innen miljø og kvalitetsledelse gjennom ISO 14001 og ISO 9001. Kaffegrut kan med fordel bli noe annet enn restavfall. Vi samler inn gruten fra våre storkunder for å skape ny næring og nye produkter.
Ring oss på tlf 55 24 63 03 eller send oss en melding under om du ønsker å vite mer.

Kaffe fra Arvid Nordquist. 
Den består av 100 % bærekraftssertifiserte kaffebønner. Dette betyr at det garanteres at det blir brukt bærekraftige jordbruksmetoder og at arbeidsmiljø og arbeidsvilkår er bærekraftige i hele kjeden av kaffeproduksjonen. Dette gjøres gjennom en kombinasjon av UTZ-, Fairtrade-, Rainforest Alliance- og KRAV-sertifisert sortiment.

100% arabicabønner
Kaffen blir laget av 100% arabicabønner av høyeste kvalitet. Plantene vokser i høytliggende strøk og modnes langsomt. Når de finner bønder som lever opp til de strenge kvalitetskravene, inngås det langsiktige avtaler. Dette skaper trygghet for bøndene, som dermed kan gjennomføre tiltak for å beskytte innhøstingen, miljøet og kaffearbeideren.

Grønnere forpakning
I tillegg brukes det bioplast av fornybare ressurser til embalasje. Denne bioplasten reduserer karbonutslipp med 56% sammenlignet med konvensjonell plast basert på fossilt brensel. Hos Arvid Nordquist benyttes et emballasjemateriale som inneholder bioplast avledet fra finsk tallolje, et biprodukt fra skogsindustrien

Kaffemaskiner av høy kvalitet
Vi mener at god kvalitet og smak ikke trenger å gå gå på bekostning av miljøet. Det gjør det ikke med kaffemaskiner fra Bravilor Bonamat og Aequator. Maskinene er nemlig av høy kvalitet, varer lenge og er energieffektive. Begge Selskapene er sertifisert til ISO 9001 for kvalitetsstyring  og ISO 14001 for miljøledelse.

GRUTINNSAMLING
Vi samler inn kaffegrut hos våre storkunder. På denne måten reduseres restavfallet. Vi har løst logistikken slik at vi kan gjøre dette på en bærekraftig måte. Gruten blir brukt til å skape nye produkter, i istedenfor å bli avfall. Se videoer som vi lager om prosjektet her.

Bildet er tatt på Eviny (BKK) på deres nye hovedkontor i Bergen. Her er det satt opp kaffemaskiner og egen vannløsning med berøringsfri aktivering.