Følg oss gjerne på sosiale medier.

Reisen til gruten del 1

Det Bergenske Kaffeselskap presenterer «reisen til gruten del 1.» I  denne videoen besøker vi Eviny (tidligere BKK) i sitt nye hovedbygg i Bergen. Her henter vi ca 10 tonn kaffegrut i året. Dette er grut som ellers ville blitt avfall. I stedet samler vi inn gruten for å skape ny næring. I videoen møter vi Kjetil Jensen fra Eviny som forteller litt om hva han synes er spennende med grutenprosjektet. 

Hvor langt har vi kommet?
Hittil har vi jobbet med logistikken og løst logistikken. Det er det første hinderet. Vi har løst logistikken på en bærekraftig måte. Fordi vi kjører med full bil for å lever kaffe og tomme grutbøtter, og kjører tilbake med full bil med fulle grutbøtter. Vi gjør dette lokalt. Uten at det går ut over økonomien.

I tillegg har fått en del av det volumet vi trenger. Eviny er en av flere kaffekunder som vi henter gruten bærekraftig hos. Toro, KCA og Domstein Sjømat AS er også med blant de vi henter gruten hos per i dag. I tillegg har vi havnet på hvem vi skal samarbeidet med når det gjelder kunnskap  og produksjon av produkter av/ på kaffegrut. Vi har kommet godt i gang med prosjektet, men har fremdeles en vei og gå. Det er nå det egentlige eventyret starter. Følg med oss på «Reisen til gruten del 2».

Dette er første del i en serie om «Reisen til gruten.» Her vil du kunne se litt inn i vår verden og bli med oss på gruten-eventyret en episode om gangen.

Hvor mange tonn er det vi har? Vi har noen tonn? Det er 5 tonn kaffe, som blir til 10 tonn kaffegrut. Som er på dette bygget her. Det er et bygg. Et kontorbygg. Det blir jo da egentlig en ganske stor forskjell.
Fra kaffe til grutbøtte på Eviny.