Helseprodukter

Oppfyller din arbeidsplass

krav til desinfeksjon?

Kontakt oss om

desinfeksjons produkter

 
 
 
 
 
 

Rensestasjon til dagligvare, kundesenter og andre møteplasser


Oppbevaring for 4-6 kanner

Barnestasjon til barnehage, småskolen, SFO og butikk


Oppbevaring for 2 kanner

Copyright 2016       Det Bergenske Kaffeselskap AS